GIGANTISKA CELULOZES RŪPNĪCA PIE DAUGAVAS. FAKTU APKOPOJUMS UN IZPĒTE
 PROBLĒMAS NOSTĀDNE UN SAKNES
 DABAS RESURSU APSKATS, KAS SAISTĪTI AR PROJEKTU: LATVIJAS MEŽI UN DAUGAVA
 RŪPNĪCAS PLĀNOTIE PRODUKCIJAS UN IZMEŠU PARAMETRI
 IESPĒJAMIE IZMEŠU PARAMETRI PĒC CITIEM AVOTIEM
 RŪPNĪCAS IESPĒJAMĀ IETEKME UZ LATVIJAS EKONOMIKU UN MEŽRŪPNIECĪBU (DAŽĀDI AVOTI)
 PROJEKTA ATTĪSTĪBAS VĒSTURE
 ZINĀTNIEKU UN MEŽA ZINĀTNIEKU ATKLĀTĀS VĒSTULES VALSTS AMATPERSONĀM
 KONSTATĒJUMI