Coalition Clean Baltic. Upju vērošana. Sabiedriskā vides monitoringa rokasgrāmata.

Andris Urtāns, Loreta Urtāne. Upju tīrības pakāpes noteikšana.