Godājamie jūrmalnieki un Latvijas iedzīvotāji, kuri kaut reizi ir bijuši Jūrmalā! Balsojiet pret mūsu kūrorta pērles - Jūrmalas barbarisko iznīcināšanu!

Līdz 2016. gada 27. janvārim notiek Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas apspriešana.

Mēs, Jūrmalas aizsardzības biedrība, negatavojamies tirgoties ar Jūrmalas domes deputātiem, kuri jau kārtējo reizi nevēlas saglabāt to vēl nedaudz atlikušo, kas šo pilsētu padara tik unikālu un atšķirīgu no citām pilsētām pie jūras. Mēs joprojām esam kategoriski pret kāpu apbūvi Bulduros, unikālās Lielupes grīvas dabas ainavas izkropļošanu ar 42 metrus augstām 12 stāvu ēkām, daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku celtniecību tieši līdzās arhitektūras piemineklim - Dzintaru koncertzālei, tikko uzceltu viesnīcu pārveidošanu par daudzdzīvokļu namiem, laupot jūrmalniekiem solītās darba vietas un samazinot to īpašniekiem iemaksājamos nodokļus pilsētas budžetā.

Mums reizē ir laime un nelaime dzīvot pilsētā ar unikālām dabas un kultūrvides vērtībām, kas to padara atšķirīgu no citām pilsētām pie jūras. Nelaime, jo šī unikalitāte tiek iznīcināta šaura personu loka peļņas dēļ. Tādēļ mēs, Jūrmalas aizsardzības biedrība, aicinām pievienoties mūsu iebildumiem un parakstīties portālā Manabalss.lv, tādējādi parādot to, ka piekrītat Jūrmalas pilsētas domei adresētā Jūrmalas aizsardzības biedrības 15.01.2016 iesnieguma Nr. 01/2016 "Par iebildumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajai redakcijai" 1. pielikumā paustajiem iebildumiem.
 
Iesniegumā minētos iebildumus par 14 teritorijām jūs varat apskatīt http://ej.uz. Aicinām parakstīties ne tikai Jūrmalas, bet visas Latvijas iedzīvotājus. Tikai kopā mēs varam nosargāt tās dabas un kultūrvides vērtības, kas nav novērtējamas naudā un ir saglabājamas visas Latvijas iedzīvotājiem, to nākamajām paaudzēm. Tās nedrīkst upurēt šaura cilvēku loka peļņas interesēs.
Kopā mēs to varam !