Aktuālās aktivitātes

PARAKSTĪT PETĪCIJU ŠEIT

 

Latvijas Republikas Ministru Prezidentam
Mārim Kučinskim

Kopija: Zemkopības ministram
Jānim Dūklavam

Par Latvijas mežiem!

Latvijas meži — mūsu valstij būtiskākais dabas resurss — jau gadiem piedzīvo intensīvu izmantošanu, un to apsaimniekošanā netiek vienlīdzīgi ņemtas vērā Latvijas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās vajadzības. Tagad Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un aktīvi virza apstiprināšanai grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kas paredz vēl intensīvāku meža izmantošanu — kailcirtes jaunās platībās piekrastē un tievāku koku ciršanu kailcirtē visā Latvijā.

Šie grozījumi neparedz nekādus ierobežojumus kailciršu koncentrēšanai un nekādus citus pasākumus meža dabas un rekreācijas vērtību saglabāšanai. Nav izvērtēts, kāds ir piekrastes iedzīvotāju un viedoklis par grozījumiem un to ietekmi uz viņu dzīvi. Grozījumiem nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Grozījumi tiek virzīti, ignorējot valstī notiekošo biotopu kartēšanas procesu.

Ir skaidrs, ka Grozījumi samazinās veco mežu platības un pastiprinās mežu fragmentāciju. Grozījumu virzītāji mežu uzlūko tikai kā koksnes ieguves vietu, taču Latvijas sabiedrībai tas nozīmē daudz vairāk. Meži ir mūsu visu, nevis tikai vienas nozares resurss.

Mēs prasām nepieļaut turpmāku mežizstrādes intensificēšanu Latvijā un cinisku Latvijas Republikā spēkā esošo pamatlikumu un sabiedrības interešu ignorēšanu. Mēs prasām nepieņemt Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”.

Kučinska kungs, vai tiešām Jūsu dāvana Latvijai simtgadē būs jaunas kailcirtes mūsu mežos?

Vārds, uzvārds
Dzīvesvieta

 

Pretēji izskanējušiem apgalvojumiem Vides aizsardzības klubs paziņo, ka nav pieprasījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vai Valsts vides dienesta amatpersonu atkāpšanos; tieši pretēji, VAK uzskata, ka ir jāstiprina vides aizsardzības un kontroles institūcijas. Nav pieļaujama finansējuma samazināšana vides kontrolei.

Taču VAK uzskata par nepieciešamu izskatīt iespēju atjaunot atsevišķu vides aizsardzības ministriju.

  

VAK prezidents

Tel. 29181010

Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim
Latvijas Republikas Zemkopības ministram Jānim Dūklavam

No: CCB

Mēs zemāk parakstījušies Baltijas jūras valstu vides NVO pārstāvji aicinām Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski un Zemkopības Ministru Jāni Dūklavu apturēt virzīt Latvijas Zemkopības ministrijas virzītos grozījumus MK noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kuru mērķis ir atļaut koku ciršanu kailcirtēs Baltijas jūras un Rīgas jūras līču piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības joslā esošajos mežos.

 Līdz šim Baltijas jūras un Rīgas jūras līču piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības joslā bija atļauts veikt tikai ierobežotu mežsaimniecisko darbību - izlases cirtes 5 km joslā no piekrastes, un pilnībā aizliegts cirst kokus galvenajā cirtē 300 m joslā pie jūras. Piedāvātie MK noteikumu grozījumi paredz atļaut cirst mežu kailcirtēs sākot ar 301. metru (atsevišķos gadījumos jau sākot ar 151. metru apdzīvotās vietās - ciemos) no krasta līnijas. Uzskatam, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar Latvijas pasludinātiem piekrastes ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, kā arī ar šādu rīcību tiek apdraudēta bioloģiskā daudzveidība un tādi Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājami biotopi kā “mežainas piejūras kāpas” un “veci vai dabiski boreāli meži”, jo tieši Baltijas jūras piekrastē, pateicoties ilgstoši pastāvējušiem ciršanas ierobežojumiem, šobrīd ir daudz bioloģiski vecu mežaudžu.  Koku ciršana kailcirtēs atbilstoši piedāvātajiem MK noteikumu grozījumiem valsts mežos (kādu piekrastē ir vairākums) var nonākt arī pretrunās ar FSC meža apsaimniekošanas standartu prasībām.

Baltijas jūras meži vēsturiski apsaimniekoti par prioritāti izvirzot rekreāciju un vides aizsardzību, taču piedāvātie MK noteikumu grozījumi rada iespaidu, ka turpmāk par prioritāti faktiski kļūs koksnes komerciāla ieguve

Aicinām Latvijas valdību nepieņemt šādus grozījumus, kas apdraudēs un degradēs līdz mūsdienām saglabājušos piekrastes ekoloģiski vērtīgo un relatīvi mežsaimnieciskās darbības maz ietekmēto ekosistēmu, radīs augsnes erozijas un vējgāžu riskus piekrastē un samazinās Baltijas jūras piekrastes rekreācijas vērtību, tā kā mežus šajā joslā cilvēki aktīvi izmanto gan pastaigām, gan ogošanai un sēņošanai.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka piedāvāto MK noteikumu grozījumu publiskā apspriešana bija formāla, vides aizsardzības nevalstisko organizāciju viedokļi netika ņemti vērā, tādējādi nav notikusi pienācīga piedāvāto MK noteikumu grozījumu ietekmes uz vidi novērtēšana, lai gan grozījumi skar visu Latvijas jūras piekrasti un var atstāt būtisku ietekmi uz dabas vērtībām ilgtermiņā.

 

Rīgā, 2017. gada 20.oktobrī

 

Vides aizsardzības klubs aicina visus svētdien 3. septembrī uz Lūgšanu pie Jūras pulksten 15.00.

Aicinām visus iziet pie jūras kā katru gadu jau 29. reizi. Šogad aicinām visus pulcēties pie jūras katru savā vietā ar ģimeni un draugiem un mīļajiem.

 

Vides aizsardzības klubs pulcēsies pie Jūras pulksten 15.00 3.septembrī Plieņciemā (Plieņciema pludmalē, kur sākas Plieņciems virzienā no Rīgas).

 

Palīdzi Dievs Savai tautai, dabai, laukiem, mežiem, jūrai!