Aktuālās aktivitātes

 

Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim
Latvijas Republikas Zemkopības ministram Jānim Dūklavam

No: CCB

Mēs zemāk parakstījušies Baltijas jūras valstu vides NVO pārstāvji aicinām Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski un Zemkopības Ministru Jāni Dūklavu apturēt virzīt Latvijas Zemkopības ministrijas virzītos grozījumus MK noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kuru mērķis ir atļaut koku ciršanu kailcirtēs Baltijas jūras un Rīgas jūras līču piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības joslā esošajos mežos.

 Līdz šim Baltijas jūras un Rīgas jūras līču piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības joslā bija atļauts veikt tikai ierobežotu mežsaimniecisko darbību - izlases cirtes 5 km joslā no piekrastes, un pilnībā aizliegts cirst kokus galvenajā cirtē 300 m joslā pie jūras. Piedāvātie MK noteikumu grozījumi paredz atļaut cirst mežu kailcirtēs sākot ar 301. metru (atsevišķos gadījumos jau sākot ar 151. metru apdzīvotās vietās - ciemos) no krasta līnijas. Uzskatam, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar Latvijas pasludinātiem piekrastes ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, kā arī ar šādu rīcību tiek apdraudēta bioloģiskā daudzveidība un tādi Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājami biotopi kā “mežainas piejūras kāpas” un “veci vai dabiski boreāli meži”, jo tieši Baltijas jūras piekrastē, pateicoties ilgstoši pastāvējušiem ciršanas ierobežojumiem, šobrīd ir daudz bioloģiski vecu mežaudžu.  Koku ciršana kailcirtēs atbilstoši piedāvātajiem MK noteikumu grozījumiem valsts mežos (kādu piekrastē ir vairākums) var nonākt arī pretrunās ar FSC meža apsaimniekošanas standartu prasībām.

Baltijas jūras meži vēsturiski apsaimniekoti par prioritāti izvirzot rekreāciju un vides aizsardzību, taču piedāvātie MK noteikumu grozījumi rada iespaidu, ka turpmāk par prioritāti faktiski kļūs koksnes komerciāla ieguve

Aicinām Latvijas valdību nepieņemt šādus grozījumus, kas apdraudēs un degradēs līdz mūsdienām saglabājušos piekrastes ekoloģiski vērtīgo un relatīvi mežsaimnieciskās darbības maz ietekmēto ekosistēmu, radīs augsnes erozijas un vējgāžu riskus piekrastē un samazinās Baltijas jūras piekrastes rekreācijas vērtību, tā kā mežus šajā joslā cilvēki aktīvi izmanto gan pastaigām, gan ogošanai un sēņošanai.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka piedāvāto MK noteikumu grozījumu publiskā apspriešana bija formāla, vides aizsardzības nevalstisko organizāciju viedokļi netika ņemti vērā, tādējādi nav notikusi pienācīga piedāvāto MK noteikumu grozījumu ietekmes uz vidi novērtēšana, lai gan grozījumi skar visu Latvijas jūras piekrasti un var atstāt būtisku ietekmi uz dabas vērtībām ilgtermiņā.

 

Rīgā, 2017. gada 20.oktobrī

 

Vides aizsardzības klubs aicina visus svētdien 3. septembrī uz Lūgšanu pie Jūras pulksten 15.00.

Aicinām visus iziet pie jūras kā katru gadu jau 29. reizi. Šogad aicinām visus pulcēties pie jūras katru savā vietā ar ģimeni un draugiem un mīļajiem.

 

Vides aizsardzības klubs pulcēsies pie Jūras pulksten 15.00 3.septembrī Plieņciemā (Plieņciema pludmalē, kur sākas Plieņciems virzienā no Rīgas).

 

Palīdzi Dievs Savai tautai, dabai, laukiem, mežiem, jūrai!

Pretēji izskanējušiem apgalvojumiem Vides aizsardzības klubs paziņo, ka nav pieprasījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vai Valsts vides dienesta amatpersonu atkāpšanos; tieši pretēji, VAK uzskata, ka ir jāstiprina vides aizsardzības un kontroles institūcijas. Nav pieļaujama finansējuma samazināšana vides kontrolei.

Taču VAK uzskata par nepieciešamu izskatīt iespēju atjaunot atsevišķu vides aizsardzības ministriju.

  

VAK prezidents

Tel. 29181010

Nelegālās riepu uzglabāšanas teritorijas Rīgā un citviet Latvijā var pastāvēt un aizdegšanās gadījumā radīt milzu draudus cilvēkiem un apkārtējai videi tikai tāpēc, ka mūsu valsts normatīvajos aktos nav pietiekami stingri regulēta riepu apsaimniekošanas kārtība, tā 31. augusta preses konferencē uzsvēra Vides aizsardzības kluba (VAK) viceprezidente Elita Kalniņa. 

Lai uzskatāmi parādītu iespējamo apdraudējumu galvaspilsētas iedzīvotājiem, Vides aizsardzības kluba rīkotais pasākums notika simboliskā vietā - jaunatklātā nelegālajā riepu uzglabāšanas vietā Rīgā, Starta ielā 7 un 7A. Tā atrodas tieši pretim bēdīgi slavenajam SIA "Riepu bloki" Čiekurkalna riepu krāvumam. Pasākuma laikā ikvienam apmeklētājam ar drona filmēta video palīdzību bija iespēja novērtēt nelegālās riepu uzglabāšanas vietas apmērus. 

Elita Kalniņa norādīja, ka, lai liegtu iespēju negodīgiem uzņēmējiem veidot šādas nelegālās riepu uzglabāšanas teritorijas, VAK ierosina izstrādāt stingrāku kārtību un prasības Atkritumu apsaimniekošanas likumā par to, kā notiek riepu savākšana un pārstrāde, kā arī šī procesa kontrole jeb uzraudzība. Tāpat biedrība rosina palielināt soda apmērus par noteikumu neievērošanu. Ņemot vērā, ka daļa privāto apsaimniekotāju nenodrošina kvalitatīvu riepu pārstrādi un nodošanu otrreizējā tirgū, biedrība piedāvā veikt izmaiņas un papildinājumus arī Dabas resursu nodokļa likumā, kā arī vairākos Ministru kabineta noteikumos, aicinot valsti iekasēt dabas resursu nodokli par riepām un organizēt savākšanu un pārstrādi no nodokļu naudas.

"Šīs vasaras plašie un postošie ugunsgrēki Spilves lidlaukā Rīgā un Jūrmalā visai Latvijas sabiedrībai nepārprotami parādīja, ka nelegālās riepu izgāztuves ir kā milzu bumba ar laika degli, kas aizdegšanās gadījumā var paralizēt visu pilsētas dzīvi un radīt tikpat lielus zaudējumus kā mērķtiecīgs terora akts," uzsvēra VAK viceprezidente Elita Kalniņa.      

Vides aizsardzības kluba vadība ir pārliecināta, ka situācija, kad pilsētā atrodas nelegālas izgāztuves ar vairākiem tūkstošiem tonnu riepu, ir satraucoša, un privāto apsaimniekotāju nekaunības līmenis, nespējot veikt savus tiešos pienākumus un pārstrādāt šos riepu kalnus, rada neizmērojamus riskus pilsētas drošībai.

Saites uz vizuālajiem materiāliem: