Aktuālās aktivitātes

Sagatavotās iespējamās vēstules par ZM piedāvātajiem grozījumiem MK noteikumos par koku ciršanu mežā - Zemkopības ministrijai un arī valsts vadībai. Aktuālā saite uz noteikumu projektu te https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/arhivetas-apspriesanas/mk-noteikumu-projekts-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-18-decembr?id=576 

ZM par izmaiņām MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”

ZM un valdībai par Zemkopības ministrijas īstenoto politiku mežu nozarē

 t. 67226042


 

 

 

 

 

Mēs, Vides aizsardzības klubs, pievienojamies "BirdLife" un Eiropas Vides biroja aicinājumam aizsargāt dabu un sabiedrības veselību, atbalstot nozīmīgu Eiropas Komisijas priekšlikumu. Lai gan Eiropas komisijas sagatavotajā projektā ietilpst vairāki grozījumi, viens to tiem ir īpaši svarīgs: aizliegt izmantot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgās platībās. Šādas platības sākotnēji tika radītas, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību zemnieku saimniecībās. Diemžēl, Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja sagatavoja rezolūciju Eiropas Komisijas priekšlikumu noraidīšanai: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76251/agriculture-meps-vote-to-veto-plans-for-pesticide-free-ecological-focus-areas
 
 
Aicinām Jūs,  Eiropas parlamenta deputātus, pirms balsojuma parlamentā atbildēt uz jautājumu: Jūs izvēlaties dabu vai pesticīdus?
 
Mēs uzskatām, ka atbilde ir vienkārša: deputātiem ir jāizmanto šī iespēja cilvēku un dabas labā, it īpaši, jo tas ir svarīgi bišu un citu, arī mums derīgu, kukaiņu izdzīvošanai. Mēs esam pret to, ka Kopējās lauksaimniecības politikas instrumenti un finanses tiek izmantoti dabas piesārņošanai, tādējādi arī mazinot ticību Kopējai lauksaimniecības politikai. 
 
Tāpēc mēs aicinām Jūs neatblstīt rezolūciju pret, mūsuprāt, nozīmīgo Eiropas Komisijas priekšlikumu. 
 
Gaidām Jūsu atbildi, kā Jūs balsosiet?

 


 

Par Nord – Stream AG2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana par Nord – Stream AG2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus. Saskaņā ar sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espo konvencijas kontekstā.

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 6.jūnijā,  plkst.15.00 Rīgā, Peldu ielā 25,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 4.stāvā 409 telpā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentācija pārrobežu ietekmes novērtējuma kontekstā (latviešu un angļu valodās) ir pieejama: https://www.nord-stream2.com/media-info/documents/.

Informējam, ka pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros Jums ir iespēja izvērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un iesniegt Birojam komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu līdz 2017.gada 19.jūnijam (nosūtot uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045). Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti būvniecības ierosinātājam.