Aktuālās aktivitātes

Nelegālās riepu uzglabāšanas teritorijas Rīgā un citviet Latvijā var pastāvēt un aizdegšanās gadījumā radīt milzu draudus cilvēkiem un apkārtējai videi tikai tāpēc, ka mūsu valsts normatīvajos aktos nav pietiekami stingri regulēta riepu apsaimniekošanas kārtība, tā 31. augusta preses konferencē uzsvēra Vides aizsardzības kluba (VAK) viceprezidente Elita Kalniņa. 

Lai uzskatāmi parādītu iespējamo apdraudējumu galvaspilsētas iedzīvotājiem, Vides aizsardzības kluba rīkotais pasākums notika simboliskā vietā - jaunatklātā nelegālajā riepu uzglabāšanas vietā Rīgā, Starta ielā 7 un 7A. Tā atrodas tieši pretim bēdīgi slavenajam SIA "Riepu bloki" Čiekurkalna riepu krāvumam. Pasākuma laikā ikvienam apmeklētājam ar drona filmēta video palīdzību bija iespēja novērtēt nelegālās riepu uzglabāšanas vietas apmērus. 

Elita Kalniņa norādīja, ka, lai liegtu iespēju negodīgiem uzņēmējiem veidot šādas nelegālās riepu uzglabāšanas teritorijas, VAK ierosina izstrādāt stingrāku kārtību un prasības Atkritumu apsaimniekošanas likumā par to, kā notiek riepu savākšana un pārstrāde, kā arī šī procesa kontrole jeb uzraudzība. Tāpat biedrība rosina palielināt soda apmērus par noteikumu neievērošanu. Ņemot vērā, ka daļa privāto apsaimniekotāju nenodrošina kvalitatīvu riepu pārstrādi un nodošanu otrreizējā tirgū, biedrība piedāvā veikt izmaiņas un papildinājumus arī Dabas resursu nodokļa likumā, kā arī vairākos Ministru kabineta noteikumos, aicinot valsti iekasēt dabas resursu nodokli par riepām un organizēt savākšanu un pārstrādi no nodokļu naudas.

"Šīs vasaras plašie un postošie ugunsgrēki Spilves lidlaukā Rīgā un Jūrmalā visai Latvijas sabiedrībai nepārprotami parādīja, ka nelegālās riepu izgāztuves ir kā milzu bumba ar laika degli, kas aizdegšanās gadījumā var paralizēt visu pilsētas dzīvi un radīt tikpat lielus zaudējumus kā mērķtiecīgs terora akts," uzsvēra VAK viceprezidente Elita Kalniņa.      

Vides aizsardzības kluba vadība ir pārliecināta, ka situācija, kad pilsētā atrodas nelegālas izgāztuves ar vairākiem tūkstošiem tonnu riepu, ir satraucoša, un privāto apsaimniekotāju nekaunības līmenis, nespējot veikt savus tiešos pienākumus un pārstrādāt šos riepu kalnus, rada neizmērojamus riskus pilsētas drošībai.

Saites uz vizuālajiem materiāliem:

 

 

 

 

 

Mēs, Vides aizsardzības klubs, pievienojamies "BirdLife" un Eiropas Vides biroja aicinājumam aizsargāt dabu un sabiedrības veselību, atbalstot nozīmīgu Eiropas Komisijas priekšlikumu. Lai gan Eiropas komisijas sagatavotajā projektā ietilpst vairāki grozījumi, viens to tiem ir īpaši svarīgs: aizliegt izmantot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgās platībās. Šādas platības sākotnēji tika radītas, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību zemnieku saimniecībās. Diemžēl, Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja sagatavoja rezolūciju Eiropas Komisijas priekšlikumu noraidīšanai: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76251/agriculture-meps-vote-to-veto-plans-for-pesticide-free-ecological-focus-areas
 
 
Aicinām Jūs,  Eiropas parlamenta deputātus, pirms balsojuma parlamentā atbildēt uz jautājumu: Jūs izvēlaties dabu vai pesticīdus?
 
Mēs uzskatām, ka atbilde ir vienkārša: deputātiem ir jāizmanto šī iespēja cilvēku un dabas labā, it īpaši, jo tas ir svarīgi bišu un citu, arī mums derīgu, kukaiņu izdzīvošanai. Mēs esam pret to, ka Kopējās lauksaimniecības politikas instrumenti un finanses tiek izmantoti dabas piesārņošanai, tādējādi arī mazinot ticību Kopējai lauksaimniecības politikai. 
 
Tāpēc mēs aicinām Jūs neatblstīt rezolūciju pret, mūsuprāt, nozīmīgo Eiropas Komisijas priekšlikumu. 
 
Gaidām Jūsu atbildi, kā Jūs balsosiet?

 


 

Sagatavotās iespējamās vēstules par ZM piedāvātajiem grozījumiem MK noteikumos par koku ciršanu mežā - Zemkopības ministrijai un arī valsts vadībai. Aktuālā saite uz noteikumu projektu te https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/arhivetas-apspriesanas/mk-noteikumu-projekts-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-18-decembr?id=576 

ZM par izmaiņām MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”

ZM un valdībai par Zemkopības ministrijas īstenoto politiku mežu nozarē

 t. 67226042