pav
Uzmanību!

Konstatēts paaugstināts pesticīdu piesārņojums ūdens avotos!
Nedzer!
Ierasts uzskatīt, ka avotos, kur atļauts ņemt ūdeni, tas ir tīrs un drošs veselībai. Kā ir patiesībā?
Vairākos avotos un urbumos pazemes ūdeņu monitoringā konstatēti pesticīdi, kas pārsniedz pieļaujamās koncentrācijas normas. Vidzemē, Cēsu novadā divos publiskajos avotos - Lielās Ellītes un Dāvida dzirnavu avotā, kur cilvēki iecienījuši ņemt dzeramo ūdeni, ir konstatēts herbicīda bentazona normas 10 un 50 reižu pārsniegums. Jāņem vērā, ka pieļaujamā katra pesticīda norma dzeramajā ūdenī ir 100 ng/l. Turklāt abos šajos minētajos avotos pārsniegumi konstatēti ilgstošā laika periodā - kopš 2013. gada. Lielās Ellītes avota gadījumā konstatētā koncentrācija ir 120-970 ng/l, Dāvida dzirnavu avotā vēl lielāka - no 185 līdz 5000 ng/l.

Pesticīdi, tostarp herbicīds bentazons, kas konstatēts Latvijas ūdeņos, ir bīstami veselībai un rada negatīvas ietekmes uz vidi. Lielas bentazona koncentrācijas var radīt negatīvu ietekmi uz nedzimuša bērniņa attīstību un var izraisīt pat augļa nāvi. Ilgstoši nelieli pārsniegumi saistāmi ar anēmiju un asinsrites sistēmas traucējumiem. Maina dzīvnieku vairogdziedzera izmēru, liecinot, ka var mainīt un nelabvēlīgi ietekmēt arī tā darbību. Izpētīts, ka rada hronisku risku putnu reproduktīvajai veselībai. Pārsniegumi ir ievērojami, negatīvās ietekmes un riski ir lieli, tādēļ aicinām šādu ūdeni nelietot uzturā.

Aicinām Cēsu novada pašvaldību, zemes īpašniekus, Dabas aizsardzības pārvaldi un sabiedrību - informējiet par riskiem līdzcilvēkus, izlieciet brīdinājuma zīmes, veiciet papildus analīzes, meklējiet piesārņojuma cēloņus un mēģiniet novērst tos! 

Sazinieties par precīzu analīžu ņemšanas vietu, laiku un konstatētajām koncentrācijām ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, kas jau 10 gadus konstatē šajos avotos bentazona normu pārsniegumus!


PAPILDUS INFO:
Attēlu avoti:
 
https://turisms.cesis.lv/ko-redzet/dabas-objekti/liela-ellite/
https://www.delfi.lv/life/56017218/atputa/54630266/foto-neparastais-davida-dzirnavu-avotu-udenskritums-netalu-no-cesim#google_vignette
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C4%81vida_dzirnavu_avots.jpg
 
Šajās vietnēs izteikts aicinājums lietot abu saindēto avotu ūdeni:

---
Ziņojums no: LPB lapa www.permakultura.lv

Ej arī uz: https://ej.uz/bezpesticidiem

LVGMC dotie VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDEŅU KVALITĀTES DATI (2015 – 2022) ATTIECĪBĀ UZ PESTICĪDIEM