Vides aizsardzības klubs /VAK/ septembra pirmajā svētdienā 5. septembrī pl.15.00 aicina uz „Lūgšanu pie jūras.”

Vides aizsardzība pirmkārt ir –  cilvēku apziņas un morāles jautājums. Vienīgi cilvēku augstprātība, alkatība, savtība un nežēlība ir patiesais mūsu skaistās un mīļās Baltijas jūras piesārņotājs.
Mikro plastmasas, pesticīdu, visu veida indes un atkritumu straumes, zivju iznīcināšana, ķīmisko ieroču glabāšana jūrā – tas viss ir antihumānas ekonomikas politikas sekas.

Aicinām arī šogad 5. septembrī visus doties pie jūras lūgt Dievam piedošanu un ar Gara spēku pārvarēt šo tumšo laiku, ieskatoties jūras Mātes skaidrajās acīs. Šogad, sakarā ar ierobežojumiem, VAK neorganizē Lūgšanu, bet aicina katru un ikvienu aiziet līdz jūrai un cieši satvert blakus esoša cilvēka roku.

                Lai šī sadošanās rokās jūras krastā ir kā solis zaudētās vienības atgūšanai starp cilvēkiem, dabu un Dievu.

 
Lai Dievs mūs visus svētī un pasargā!